Czym różnią się nawozy fosforowe od azotowych?

Nawozy azotowe bazują na związku azotu, dzięki czemu zapewniają lepsze plony i większy przyrost. Natomiast nawozy fosforowe są to nawozy, których głównym składnikiem odżywczym jest fosfor. Poprawiają one jakość plonu.